So sánh sản phẩm

Dự án: Cải tạo hệ thống cấp thoát nước tại Pan Pacific Hotel Hà Nội

Tên dự án: Cải tạo hệ thống cấp thoát nước tại Pan Pacific Hà Nội

Khách hàng: Nhà hàng Trung Hoa 

Địa điểm: Tầng 1, số 1 đường Thanh Niên, Q.Ba Đình, Hà Nội